Youtube Lagu 3 Kupang

About Me

My photo
Sk Sri Wangi,Gua Musang, Kelantan, Malaysia
Saya merupakan seorang pendidik dalam Program Pensiswahan Guru(PJJ) Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia Semester 2 ( 2011 )

Followers

Powered by Blogger.

Tuesday, 6 December 2011

OPERASI NOMBOR

Operasi Nombor

Pembelajaran operasi nombor melibatkan konsep tambah (+) dan tolak (-). Konsep asas bagi operasi tambah ialah proses dua himpunan yang disatukan dan menjadi jumlah tertentu. Manaka  konsep tolak adalah apabila satu himpunan objek dikeluarkan sebahagian daripadanya.Prasyarat sebelum mengajar operasi nombor adalah;

Membilang –berdasarkan 4 prinsip membilang secararasional.

Pengalaman konkrit –operasi dimulakan dengan bahan maujud secara bergambar atau simbol.

Konteks penyelesaian masalah –satu situasi penyelesaian masalah diberi.

Penggunaan bahasa yang betul –bahasa yang betul perlu digunakan supaya operasi itu lebih bermakna

No comments:

Post a Comment