Youtube Lagu 3 Kupang

About Me

My photo
Sk Sri Wangi,Gua Musang, Kelantan, Malaysia
Saya merupakan seorang pendidik dalam Program Pensiswahan Guru(PJJ) Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia Semester 2 ( 2011 )

Followers

Powered by Blogger.

Tuesday, 6 December 2011

Pengenalan Awal Matematik

Pendahuluan


Penguasaan matematik awal oleh murid prasekolah penting kerana ianya merupakanasas untuk membantu murid memahami konsep matematik yang lebih tinggi.Pembelajaran matematik awal yang diperoleh melalui pengalaman langsung danbermakna dalam suasana menggembirakan akan dapat memupuk minat murid untukmempelajari matematik.Konsep Pranombor, Nombor Awal, Operasi Nombor, Pengukuran, Masa danRuang perlulah diajar bersesuaian dengan peringkat perkembangan murid danmerupakan komponen penting dalam pengajaran Matematik Awal di peringkatprasekolah.Terdapat pelbagai kaedah, strategi dan pendapat dalam pengajaran danpembelajaran Matematik Awal di peringkat prasekolah. Asas perkembangan matematikbermula daripada pengalaman berkaitan benda-benda konkrit atau objek yangmengandungi kuantiti dan kualiti seperti warna, saiz dan bentuk sebelum peringkatbergambar  (pictorial ) dan simbolik.

No comments:

Post a Comment